Stanovení nebezpečného výrobku: panenka BEAUTIFUL STORIES START FROM HERE, NO.9508

Vytvořeno: 24. 8. 2022 Poslední aktualizace: 24. 8. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

panenka BEAUTIFUL, BEAUTIFUL STORIES START FROM HERE, NO.9508
údaje na dolepené etiketě: Art.-Nr.:25230
EAN: 4008800252304 (neexistuje)

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: INFINITY TRADING s.r.o., Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO: 06875866

Prodejce: Thi Huyen Trang, Starochodovská 180/54, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČO: 04056337

(prodejna: O.D.CREDO, Linecká 851, 41 Kaplice)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 24,19 ± 4,84 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka, typu Barbie s dlouhými vlasy a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek (BEAUTIFUL, BEAUTIFUL STORIES START FROM HERE), další texty v anglickém jazyce a symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky je text identifikující výrobek a další texty, údaj o zemi původu, kód NO.9508, cizojazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE. Na bočních stranách skládačky jsou anglické texty. Na spodní straně skládačky jsou uvedena vícejazyčná upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a dále je zde tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bílé dolepené etiketě je uveden kód Art.-Nr.:25230, upozorňující a varovné texty v českém a německém jazyce, neexistující EAN kód, údaj o firmě „Haini®“, symbol o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu a označení shody CE.