Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Beautiful girl, Fashion girl, Fashion doll, NO.2430

Vytvořeno: 4. 1. 2018 Poslední aktualizace: 4. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka BEAUTIFUL GIRL, FASHION GIRL, FASHION DOLL NO. 2430

název dle značení na dolepené etiketě: Dětská panenka, ITEM NO:2430 6d8x144

EAN: 8590000024301 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: QISIDA TOYS FACTORY, Yangmei village, Yuzhou town, Konggan, Economic Region, Jieyang City, Guangdong, provincie China/ Čína

Dovozce dle značení: GEPE s.r.o., Berlínské 149/9, Praha 10, IČ: 24829773 (ukončena živnostenská činnost ke dni 1.12.2015)

Distributor: TON TRADITION CO LTD S.R.O., Praha 6, Africká 630, IČ: 48037443 (ukončena živnostenská činnost ke dni 4.10.2016)

Prodejce: Dang Khoa Tran, Pod Loretou 549/63, 293 06 Kosmonosy, IČ: 45116962, (prodejna potravin, Bavlnářská 540, 513 01 Semily- Podmoklice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 26,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka typu Barbie, s dlouhými vlasy, s textilními šaty různých barev. Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem. Na skládačce jsou uvedeny anglické texty identifikující výrobek a další texty (BEAUTIFUL GIRL, BEAUTIFUL FASHION GIRL, FASHION DOLL, Fashion Girl THE GIRLS´FAVORITES, WISHING YOU A WORLD OF HAPPINESS AND LOVE AS ALL YOUR DREAMS COME TRUE), symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na spodní straně je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu a recyklační symbol. Na kartonu je nalepena bílá etiketa s českým názvem (Dětská panenka), s informačními českými texty (Varování! Nevhodné pro děti do 3 let. Nebezpečí udušení zalknutím nebo vdechnutím drobných součástí. Před použitím odstraňte všechny visačky, obaly, a jejich plastová poutka. Děti musí používat hračku pod dozorem dospělé osoby. Dopročujeme, abyste si tento obal uschovali pro pozdější potřeby.), informační texty ve slovenském jazyce, ITEM NO: 2430 6d8x144, neexistující EAN kód, dovozce, výrobce, země původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy