Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Beautiful Baby, BABY LOVE, NO. QT607

Vytvořeno: 21. 6. 2019 Poslední aktualizace: 21. 6. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky      di- 2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:  

panenka Beautiful Baby, HAPPY, BABY LOVE, NO. QT607

údaje dle značení na dolepené etiketě: PANENKA

EAN: 6915871247154

 

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: CenturyRCmodel, s.r.o., Libušská 319, Praha 10, 107 00, WWW.CENTURYRCMODEL.EU (podle živnostenského rejstříku CENTURY RC MODEL, s.r.o., Libušská 319/126, 142 00, Praha 4 – Písnice, IČO: 24689254)

Prodejce: D&L Markets s.r.o., Masarykova 598/106, 252 19, Rudná, IČO: 24256102 (prodejna: Obchod U Mlýna, Pražská 55, Nučice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 17,2 ± 3,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko) v různobarevných kombinézách (ev. s barevnou čepičkou) , baleno v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (Beautiful Baby, HAPPY, BABY LOVE), fotografie hlavy panenky, obrázek zabaleného dárku, obálky a mašličky, stonku s listy a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+). Na boční straně skládačky jsou uvedeny anglické texty (LOVELY, HAPPY EVERY DAY, wa-wa), fotografie hlavy panenky a obrázek králíka a houby jako domeček. Na zadní straně jsou uvedeny anglické texty (HAPPY BABY, LOVE), fotografie holčičky s miminkem, obrázek zabaleného dárku, stonku s listy a mašle, kód výrobku (NO. QT607) a údaj o zemi původu. Na dolepené etiketě je uveden český text identifikující výrobek (PANENKA), EAN kód, země původu, údaje o dovozci, upozornění v českém jazyce a označení shody CE. Na spodní straně skládačky je uveden údaj o zemi původu, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramy), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy