Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Bath Tub, 669 TOYS, Sweet Home, SWEET BABIES

Vytvořeno: 12. 9. 2019 Poslední aktualizace: 12. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Bath Tub,669 TOYS,  Sweet Home, SWEET BABIES

údaje dle značení na dolepené etiketě: panenka, Q636T2H84K76

EAN: 8596361800004

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Distributor dle značení: Libušská 319/126, 142 00 Praha 4 (uvedena pouze adresa obchodního centra SAPA PRAHA, nikoli jméno konkrétní firmy)

Prodejce: THY DRAK s.r.o., Nad Smetankou 221/5, 190 00, Praha 9 – Hrdlořezy, IČO: 05576725

(prodejna: CENTRUM OUTLET, Masarykova 671/33, 757 01, Valašské Meziříčí – Krásno nad Bečvou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Tělo panenky obsahuje DEHP v množství 15,8 ± 6,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Sada obsahuje plastovou panenku v plastové barevné vaničce (ev. s doplňky: různobarevnou lahví na pití, fénem, hřebínkem a hračkou). Na přední straně papírového obalu se nachází anglické texty identifikující výrobek (Bath Tub, 669 TOYS,Sweet Home, SWEET BABIES) a obrázek kačenky a miminka ve vaně. Na zadní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, označení shody CE, 4 různá artiklová čísla (NO.669-552A, NO.669-552A2, NO.669-552A1, NO.669-522D) bez zvýraznění, o které se v případě tohoto výrobku jedná, údaj o zemi původu a obrázek vaničky s barevnými bublinami. Na bílé nalepené etiketě je uveden český název (panenka), kód Q636T2H84K76, údaje o distributorovi, upozorňující české texty, EAN kód, symbol Zeleného bodu, označení shody CE, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy