Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Baby THE LOVELY BABY IS WAITING FOR YOU

Vytvořeno: 15. 12. 2017 Poslední aktualizace: 15. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Baby THE LOVELY BABY IS WAITING FOR YOU, Happy every day,

NO.1022A

název dle značení na dolepené etiketě: LT 1506, panenky,

EAN: 6 910268 015064, 8572 020000 048 (kódy neexistují)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/Čína

Dovozce dle značení: T&L s.r.o., Libušská 319, Praha 4, ČR (dle obchodního rejstříku firma tohoto jména nesídlí na uvedené adrese)

Prodejce: Nguyen Ha, Blatnická 4209/10, 628 00 Brno-Židenice, IČ: 02910471(prodejna smíšeného zboží, bří Lužů 455, 688 01 Uh. Brod)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 27,5 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Panenka malá, z měkčeného plastu, oblečená do růžových kalhot s náprsenkou s potiskem kytiček, vysoká 10 cm. Panenka je balena v papírové skládačce s anglickými texty identifikující výrobek, vymezením výrobku pro děti nad 3 roky (anglickým textem, piktogramem a symbolem 3+AGES), tvrzením, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, varováním před nebezpečím udušení z důvodu obsahu malých částí, označením shody CE, symbolem Zeleného bodu a recyklačním symbolem. Dále na skládačce byly nalepeny dvě bílé papírové etikety s uvedením českým názvem výrobku (panenky, LT 1506), informací o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, z důvodu spolknutí malých částí, země původu, označením shody CE a čárovými (EAN) kódy.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v

Přílohy