Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Baby GIRL, Happy Day, Lovely & Fun, NO.8822

Vytvořeno: 20. 3. 2019 Poslední aktualizace: 20. 3. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky      di- 2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:  

 

 panenka Baby GIRL, Happy Day, Lovely & Fun, NO.8822

 

 

Výrobce dle značení/ země původu:  Čína

Distributor: nezjištěn

Prodejce: Nguyet Bach Thi, K. Světlé 559/8, 417 01 Dubí, IČO: 61840441  (prodejna: Čtyřlístek, Krušnohorská 567, Dubí)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 9,08 ± 1,82 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko) v různobarevných plenkových kalhotkách, baleno v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek (Baby GIRL, Happy Day), fotografie panenky a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES). Na zadní straně skládačky jsou uvedeny texty identifikující výrobek a další texty (Lovely & Fun, deep eyes, Realistic limbs, Clothes can change), fotografie panenky a obrázek medvěda se srdíčkem. Na spodní straně skládačky je uveden údaj o zemi původu, kód výrobku (NO.8822), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramy), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy