Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka baby Beautiful

Vytvořeno: 12. 3. 2018 Poslední aktualizace: 12. 3. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka baby Beautiful

značení na dolepené etiketě: LT 141, PANENKA HRAČKA

                                                           EAN: 6900054201412 (neexistující kód)

 

Výrobce dle značení/ země původu:  Čína

Dovozce dle značení: LT s.r.o., 319 Libušké, prahač 4 (firma neexistuje)

Distributor dle nabývacího dokladu: Sonicstar s.r.o., Pod Javory 1281/4, Praha 4, IČO: 05802270 (provozovna: Libušská 319, 142 00 Praha 4)

Prodejce dle značení: La Thavi, s.r.o.,Tatarkova 722/24, 149 00 Praha 4 – Háje, IČO: 05266483  (prodejna: Nákupní ráj T&T, Kabátnická 3305, 434 01 Most)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 13,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka (typu miminko) s různobarevnými textilními šaty (případně s barevnou čepičkou). Panenka je balena v papírové skládačce s průhledem, ev. s krmící plastovou lahvičkou. Na přední straně skládačky je uveden text identifikující výrobek (baby Beautiful) a fotografie panenky se zmrzlinou, dále je zde graficky znázorněná červená mašle, hlava zajíce a číselný symbol 3+. Na zadní straně skládačky je uveden text identifikující výrobek a další text (baby Beautiful, It’s baby), graficky znázorněná červená mašle, srdíčko a velký barevný medvěd. Dále je zde fotografie panenky se zmrzlinou, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramy), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název (PANENKA HRAČKA), kód LT 141, označení shody CE a upozorňující české texty (Nevhodné pro děti do 3 let! Z důvodů nebezpečí spolknutí), dovozce, země původu a neexistující EAN kód. Na zadní straně skládačky je dolepený další číselný kód.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy