Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Baboliy, SHUN SONG, NO.SS-003

Vytvořeno: 25. 6. 2018 Poslední aktualizace: 25. 6. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Baboliy, SHUN SONG, NO.SS-003

název dle značení na dolepené etiketě: PANENKA VÍLA, ITEM NO:TT5369K28

EAN: 8595369179068 (kód neexistuje)

                       

 

Výrobce dle značení/ země původu: Čína

Dovozce: DOHADUCU s.r.o., U dubu 1587/31, 147 00 Praha 4, IČO: 27248178

Distributor dle dolepené etikety: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha Hostivař, IČO: 24829773 (ukončena činnost ke dni 8.2.2016)

Prodejce: Thaí Dlouhá, Jiráskova 311, 285 06 Sázava, IČO: 49543814 (prodejna: Obchůdek na trhu, 285 06 Sázava)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 18,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s motýlími křídly, vysoká cca 20 cm, s dlouhými barevnými vlasy a šaty, s výraznýma očima a s naznačeným náhrdelníkem na krku. Panenka je balena v blistru (papírový karton s plastovým blistrem). Na papírovém kartonu je uveden anglický text identifikující výrobek (Baboliy), další texty (A NEW BEAUTIFUL FAERY DOLL, MY FASHION STYLE! GIFT THAT GIVES CHILDREN! THIS IS THE BEST!), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (3+ AGES) a obrázky květin a motýlů. Na zadní straně kartonu se nacházejí anglické texty, obrázky květin a tančících víl, země původu, kód NO.SS-003, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), označení shody CE, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bílé dolepené etiketě je uveden český název výrobku (PANENKA VÍLA), kód ITEM NO:TT5369K28, upozorňující texty v českém jazyce s chybami, distributor (Cešká Repblika), země původu (Výrobeno v P.R.C), neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy