Stanovení nebezpečného výrobku: panenka ANGEL

Vytvořeno: 30. 8. 2017 Poslední aktualizace: 30. 8. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

ANGEL, DESIGN SOURCE, TIME Surprise!, EVERLASTING FRIENDSHIP!, BEAUTY VOGUE SET, FASHION VOGUE STYLE, hurry to collcet me, NO.2899

(značení dle dolepené etikety: Panenka, NK 0678, EAN: 6933315506780 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni/ Čína

Prodejce: Trun Hieu Le, Budovcova 330/8, 716 00 Ostrava – Radvanice, IČO: 04538200 (prodejna: T & L, Mírová 24, Ostrava – Vítkovice)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 2,67 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka s dlouhými vlasy s příslušenstvím (6 různých druhů šatů). Výrobek je balen v plastovém blistru a papírové skládačce. Na skládačce se nacházejí různé anglické nápisy identifikující výrobek (některé chybné, např. collcet me místo collect me), jeho kód, země původu, varování před nebezpečím udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti nad 3 roky/ 36 měsíců (opět s jazykovou chybou – unfer 36 months místo under 36 months), označení shody CE, recyklační symbol a piktogram Zeleného bodu. Na skládačku je nalepena bílá papírová etiketa s českými texty –  názvem a určením výrobku s jazykovými chybami (Nevhodné pro děti do 31et. Vyrobeno v čině), neexistujícím čárovým – EAN – kódem, dalším alternativním kódem výrobku (NK0678) a zemí původu.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy