Stanovení nebezpečného výrobku: Panenka Angel in white, NO.277

Vytvořeno: 19. 12. 2017 Poslední aktualizace: 19. 12. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

Panenka Angel in white, NO.277

název dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO: BM375K62, panenka,

EAN: 8 595 500 003 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/Čína

Distributor dle značení: GEPE s r.o., Berlínská 149/9, 102 00 Praha 10 Hostivař, IČ: 248 29 773

Prodejce: Thi Lan Tran, Laichterova 792, 518 01, Dobruška, IČ: 04730127 (prodejna Centrum ELMAN, Náměstí F. L. Věka 19, 518 01 Dobruška)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 16,3 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka typu barbie s dlouhými vlasy. Součástí balení jsou plastové zdravotnické pomůcky (injekční stříkačka, lékárnička, fonendoskop atd.) Panenka je balena v růžové papírové skládačce s průhlednou přední stranou, s anglickými texty identifikující výrobek a dalšími texty (Angel nursels beautiful, is sacred, With the most sincere care, Warm our hearts! Happy to be healthy!). Dále je zde uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, země původu. Upozornění v různých jazycích (ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení, kvůli obsahu malých částic a další pokyny). Na bíle nalepené etiketě jsou uvedena upozornění s chybami v češtině – Hračka není pro děti do 3 let, hračka se nehodí pro děti mladší 3 let (vyjádřeno také piktogramem), poněvadž malé díly múžou být polknuté nebo vdechnuté. Dále je na etiketě uvedena adresa distributora, neexistující EAN kód a ITEM NO.BM375K62. Značení shody CE, symbol Zeleného bodu, symbol recyklační a symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy