Stanovení nebezpečného výrobku – Panenka „AMY“, ITEM NO: L3514/300CTN

Vytvořeno: 20. 6. 2013 Poslední aktualizace: 20. 6. 2013
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. e) zákona č. 350/2011 Sb., postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu) (DEHP) obsažené ve výrobku: 
 
 
 
Panenka AMY „mořská panna“, ITEM NO: L 3514/300 CTN, EAN: 8351430022004
 
 
Výrobce/ Distributor/Země původu: neuvedeni / Čína
 
Dovozce dle značení: Q.I.M. s.r.o., Jeřábnická 360, 148 00  Praha – Kunratice, IČ: 26943395
Prodejce: Thanh Do Thi, Stehlíkova 1372, 274 01  Slaný, IČ: 27327566
Provozovna: Drogerie, domácí potřeby, hračky NAŤA, Husova 101, 274 01  Slaný
 
 
Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 18,9 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).
 
Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny vysoká cca 30 cm s rybí ploutví a světlými dlouhými vlasy; oblečená do různě barevného topu (např. v červené či růžové barvě se stříbrnými květy a zlatobílými ramínky) a lesklé různě barevné sukně (např. růžovooranžové či růžovomodré) s různě barevným páskem (např. zlatým či hnědočerným). Panenka je balena do průhledné plastové fólie s dekorem květů. Na přední straně obalu je uveden nápis AMY, země původu (MADE IN CHINA), varování v angličtině a následující piktogramy (nevhodnost pro děti do 3 let, značka shody CE a značka zeleného bodu). Na zadní straně obalu je nalepena bílá etiketa s uvedením čísla výrobku, čarového (EAN) kódu, země původu, nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let textem i piktogramem, piktogramu značky shody CE a Zeleného bodu. 
 
 
 
Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy