Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Amazing lady, YT08732, YUMMY TOYS

Vytvořeno: 2. 5. 2017 Poslední aktualizace: 2. 5. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku:

 

Amazing lady, YT08732, YUMMY TOYS (panenka)

EAN: 6933893325117 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: UAB PROFISA Savanoriu pr. 197A, LT-02300 Vilnius, Litva

Distributor dle nabývacího dokladu: Tomáš Doležal, Žizníkov 144, 470 01 Česká Lípa, IČO: 47321016

Prodejce: DVMT, s.r.o., nám. Sokolovské 311/2, 460 01 Liberec II – Nové Město, IČO: 37343545 (provozovna: Tržnice, Jiráskova 590/20, 466 01 Jablonec nad Nisou)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. V hlavičce panenky byl zjištěn DEHP v množství 12,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka výšky cca 10 cm s různě strašidelně namalovanými hlavičkami s dlouhými vlasy v pestrobarevných šatech. Panenka je zabalena v průhledné plastové skládačce společně se sáčkem barevného želé. Do plastové skládačky je vložena papírová podložka s uvedením složení želé a jeho hmotnosti v různých jazycích (včetně češtiny), šarže a data minimální trvanlivosti želé, cizojazyčného upozornění na nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částí a s tím související nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také piktogramem), neoprávněným označením shody (CE), piktogramy materiálového složení obalu, symbolem Zeleného bodu a dalšími piktogramy.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy