Stanovení nebezpečného výrobku: panenka Сказочный патруль, NO.XL009

Vytvořeno: 12. 9. 2019 Poslední aktualizace: 12. 9. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

panenka Сказочный патруль, NO.XL009

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: nezjištěni/ Čína

Distributor dle nabývacího dokladu: Asia zboží s.r.o., Korunní 1208/74, 101 00 Praha 10, IČO: 07990405 (nedohledatelná firma, na kterou byl podán návrh o odebrání živnostenského oprávnění)

Prodejce: Van Hoai Phan, Husova 97, 464 01 Frýdlant, IČO: 66419719 (prodejna: Tržnice, Husova 97, 464 01 Frýdlant)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 14,0 ± 2,8 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka vysoká 24 cm, s dlouhými  vlasy, velkou hlavou a s barevnými šaty. Panenka je balena v barevné papírové skládačce s průhledem. Na přední straně skládačky jsou texty identifikující výrobek a symbol o nevhodnosti výrobku do 3 let (3+). Na zadní straně skládačky jsou obrázky panenek, ruské texty, údaj o zemi původu a kód NO.XL009. Na bočních stranách je uvedeno tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem, upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem) a ruské texty. Na spodní straně je uvedeno upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, recyklační symbol a označení shody CE.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy