Stanovení nebezpečného výrobku: Pandoo, opakovaně použitelný bambusový kelímek na kávu a čaj, 450 ml

Vytvořeno: 25. 2. 2022 Poslední aktualizace: 25. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

pandoo, opakovaně použitelný bambusový kelímek na kávu a čaj, 450 ml

EAN kód: 4280001327450 (bílý), 4280001327467 (zelený), 4280001327443 (černý), 4280001327795 (červený), 4280001327788 (modrý)

 

 Výrobce/ Země původu: neuveden
Dovozce: Pandoo GmbH, Blarerstr. 56, 78462 Konstanz

Distributor dle nabývacího dokladu: DTshops s.r.o., Olomoucká 797/80, 618 00 Brno – Černovice, IČO: 29264740

Prodejce: INTERKONTAKT, spediční a obchodní servis, spol. s.r.o., Sokolská 27, 697 63 Velké Opatovice, IČO: 46965092 (výrobek byl prodejcem stažen z trhu) 

Popis: Různobarevný opakovaně použitelný bambusový kelímek (např. bílý, zelený, černý, červený, modrý), o objemu 450 ml, s barevným silikonovým víčkem s otvorem pro pití a s vylisovaným textem (CAUTION CONTENTS HOT) a barevnou silikonovou objímkou. Na bambusovém kelímku je uveden název výrobku (pandoo)a je vložen do papírové skládačky béžové barvy, kde je uveden text 100 % WIEDERVERWENDBAR.

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.