Stanovení nebezpečného výrobku: PANDA BAMBOO CUPS 4 pcs, Euro Trail

Vytvořeno: 27. 5. 2022 Poslední aktualizace: 27. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

PANDA BAMBOO CUPS 4 pcs, Euro Trail
EAN kód: 8718685012295

Výrobce/ Země původu:
nezjištěn/ Čína
Dovozce/ distributor dle nabývacího dokladu: EuroTrail, Ondernemigsweg 10, 3641 RZ Mijdrecht, Nizozemsko

Prodejce: Auto Moto Přikryl s.r.o., Malenovice 416, 739 11 Malenovice, IČO: 28613422, www.autoprikryl.cz, (prodejce stáhnul výrobek z trhu)

Popis: Sada bambusových hrnků tmavě šedé barvy v kartonovém přebalu. Sada obsahující 4 kusy hrnků je vložena do barevného kartonového přebalu, na přední straně je uveden název výrobku (PANDA BAMBOO CUPS  4 pcs, Euro Trail), fotografie rodiny při grilování, fotografie sady hrnků a cizojazyčné názvy identifikující výrobek. Na boční straně přebalu je uveden údaj o zemi původu, název výrobku, EAN kód, cizojazyčné informační texty s údajem o složení výrobku (včetně uvedení použitého bambusu), fotografie hrnku a kód výrobku ETKW2015. Na druhé boční straně se nachází fotografie rodiny při grilování a fotografie sady hrnků, název výrobku a další cizojazyčné názvy identifikující výrobek, symbol pohárku s vidličkou a symbol nevhodnosti použití výrobku v mikrovlnné troubě a v myčce nádobí. Na každém hrnku ze sady je na spodní straně značení, kde je uveden údaj o zemi původu, údaj o dovozci/ distributorovi, symbol pohárku s vidličkou a symbol nevhodnosti použití výrobku v mikrovlnné troubě a v myčce nádobí (upozornění je doplněné cizojazyčným varovným textem) a údaj o složení výrobku (včetně uvedení použitého bambusu).

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.