Stanovení nebezpečného výrobku: PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail

Vytvořeno: 27. 5. 2022 Poslední aktualizace: 27. 5. 2022

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail
EAN kód: 8718685012301

 

 Výrobce/ Země původu: nezjištěn/ Čína
Dovozce/ distributor dle nabývacího dokladu: EuroTrail, Ondernemigsweg 10, 3641 RZ Mijdrecht, Nizozemsko

Prodejce: Auto Moto Přikryl s.r.o., Malenovice 416, 739 11 Malenovice, IČO: 28613422, www.autoprikryl.cz, (prodejce stáhnul výrobek z trhu)

Popis: Bambusová jídelní sada v kartonovém přebalu obsahuje 12 dílů nádobí (4 misky, 4 dezertní talíře, 4 jídelní talíře) s různobarevným dekorem (např. motiv rostlin na béžovém, hnědém, šedém a zeleném podkladu). Set obsahující 12 dílů nádobí pro stolování je vložen do barevného kartonového přebalu, na přední straně je uveden název výrobku (PANDA BAMBOO 12 pcs, Euro Trail), fotografie rodiny při grilování a sady nádobí na listu a cizojazyčné názvy identifikující výrobek. Na boční straně přebalu je uveden údaj o zemi původu, název výrobku, EAN kód, obsah setu s popisem a rozměry jednotlivých částí nádobí a jejich fotografie. Na druhé boční straně se nachází fotografie rodiny při grilování a sady nádobí na listu, název výrobku a další cizojazyčné názvy, kód výrobku ETKW2014, symbol pohárku s vidličkou a symbol nevhodnosti použití výrobku v mikrovlnné troubě a v myčce nádobí. Na každém kusu nádobí ze sady je na spodní straně značení, kde je uveden údaj o zemi původu, údaj o dovozci/ distributorovi, symbol pohárku s vidličkou a symbol nevhodnosti použití výrobku v mikrovlnné troubě a v myčce nádobí (upozornění je doplněné cizojazyčným varovným textem) a údaj o složení výrobku (včetně uvedení použitého bambusu).

Odůvodnění: Plastové materiály určené pro styk s potravinami (food contact materials, dále jen FCM) mohou být vyrobeny pouze z látek náležitě posouzených a autorizovaných v souladu s kapitolou II, oddíl 1, čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I (Seznam Unie povolených monomerů, jiných výchozích látek, makromolekul získávaných mikrobiální fermentací, přídatných látek a pomocných látek pro výrobu polymerů). Používání bambusových a jiných neautorizovaných rostlinných přísad v plastových materiálech přicházejících do kontaktu s potravinami může představovat riziko pro lidské zdraví, ke kterému může dojít při akcelerující degradaci některých těchto plastů. To může vést k migraci některých látek do potravin (formaldehyd, melamin) v množstvích, která překračují povolené limity a mohou představovat riziko pro lidské zdraví.