Stanovení nebezpečného výrobku: Panáková sklenička Norway

Vytvořeno: 11. 4. 2017 Poslední aktualizace: 11. 4. 2017

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Panáková sklenička Norway

(na dolepené etiketě se nacházejí jen číselné kódy: Item no.: 730045, EAN: 7024321010299)

 

Výrobce/ Země původu: DRAGON SOUVENIRS, Fineart Trading Company, 17Floor, Liyuan Plaza No.31, Nan Chang Zhong Rd., Zhangzhou, Fujian/ Čína

Dovozce: nezjištěn

Distributor: Nord Suvenir AS, Kassefabrikkveien 5, 7654 Vedral, Norsko

Prodejce: Lenka Havlová, V Hluboké cestě 2823/28, IČO: 76360431

 

Popis: Jedná se o skleněnou panákovou skleničku s obsahem 0,04 l a výškou 7 cm, s vnitřní částí modré či červené barvy. Vnější povrch je stříbrný s vyobrazením losů a nápisy Norway. Na dně je dolepena bílá papírová etiketa s číselnými kódy, výrobek není vybaven jiným značením. Skleničky mohou být baleny ve skupinovém obalu – papírové skládačce.

Odůvodnění a riziko:  Během laboratorních testů došlo k odbarvení a zmatnění vnitřního povrchu výrobku – mohlo by tak dojít k obarvení potravin. Výrobek tak nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla způsobit zhoršení organoleptických (tj. smysly vnímatelných) vlastností potravin. Výrobek tak není bezpečný ve smyslu § 3 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy