Stanovení nebezpečného výrobku: paleta očních stínů EYE SHADOW MiLe

Vytvořeno: 19. 9. 2016 Poslední aktualizace: 19. 9. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

EYE SHADOW MiLe

ITEM NO:2037, Color 04, NET:12g

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Hao Nguyen, Vítězslava Hálka 1532/2, 434 01 Most, IČ: 40252116 (provozovna: prodejna TyTy Domácí potřeby, Budovatelů 1873/1, 434 01 Most)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – sadu očních stínů obsahující 8 barevných odstínů se třpytkami (stříbrná, zlatá, bronzová, zelená, modrá, růžová, fialová, tmavě hnědá) v ploché černé plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku a motivem květin. Na spodní straně obalu je uveden seznam přísad, anglické texty a jmenovitý obsah. Na přiložených samolepkách je uveden název „Třpytky“, seznam přísad a datum minimální trvanlivosti (Spotr.nejlépe do:05.2017). Výrobek není vybaven povinným značením např.: osobou odpovědnou za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce). Dále nebyly splněny další legislativní požadavky uvedení kosmetického přípravku na trh např. oznámení jeho uvedení na trh do registru CPNP (Portál notifikace kosmetických přípravků).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy