Stanovení nebezpečného výrobku: padělek CHANCE CHANEL, EAU DE TENDRE, TESTER, 2701

Vytvořeno: 10. 3. 2020 Poslední aktualizace: 10. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

PADĚLEK: CHANCE CHANEL, EAU DE TENDRE, TESTER, EAU DE TOILETTE, 2701, 100 ml

údaje na dolepené etiketě: CHANCE CHANEL PARIS, EAU TENDRE, EAU DE TOILETTE, 026323

 

Výrobce / Země původu / Dovozce: nezjištěno

Distributor dle nabývacího dokladu: GALERIE DE BEAUTE Řecké obchody s kosmetickými přípravky A.E.E.(akciová obchodní společnost), Silnice:Med.Cosmos 11. km, Thessaloniki – Moudania 546 22, Řecko

Prodejce: Jaroslav Miczka, Středová 1511, 735 32 Rychvald, IČO: 18089607

(prodejní místo: www.storrk.cz)

 

Popis: Advokátní a patentová kancelář TRAPLOVÁ-HAKR-KUBÁT označila výrobek za padělek. Toaletní (jemná) voda narůžovělé barvy ve skleněném, kulatém flakonu s mechanickým rozprašovačem stříbrné barvy, s  plastovým uzávěrem a viditelně vedenou trubičkou po celé výšce flakonu. Na přední straně flakonu je uveden text identifikující výrobek / padělek  (CHANCE CHANEL EAU TENDRE). Na druhé straně flakonu je znázorněná oběžná dráha-orbita s texty ve francouzským jazyce s chybami a je zde uveden číselný kód 2701. Na kovovém rámečku připevněném ze spodní strany flakonu jsou klamavé údaje o původu padělku (EAU DE TOILETTE, MADE IN FRANCE, CHANEL CHANEL, PARIS NY.NY. 10019, O2200 NEUILLY SURSEINE)  a údaj o jmenovitém obsahu. Toaletní voda je vložena do bílé papírové skládačky s dolepenou etiketou, kde se nacházejí texty identifikující výrobek / padělek (CHANCE CHANEL, PARIS, EAU TENDRE, EAU DE TOILETTE), upozornění ve francouzském jazyce s chybami, že se jedná o TESTER, číselný údaj 026323, údaj o jmenovitém obsahu a informace o údajné zemi původu (MADE IN FRANCE).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy