Stanovení nebezpečného výrobku – paco rebenne, 1 MILLION, EAU DE TOILETTE, VAPORISATEUR SPRAY

Vytvořeno: 25. 8. 2015 Poslední aktualizace: 25. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

 

paco rebenne, 1 MILLION, EAU DE TOILETTE, VAPORISATEUR SPRAY

EAN: 6926750016242 (kód neodpovídá žádné existující firmě),

ITEM No.: 150411-4 (vytlačeno na papírové skládačce)

 

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeni / Čína (dle značení)

Prodejce: Thi At Nguyen, Bärensteinská 304/12, 431 91 Vejprty, IČ: 73418684

(prodejna: Centrum market, Bärensteinská – vedle čerpací stanice, Vejprty)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek (toaletní vodu) v lahvičce (flakónu) s černým uzávěrem o nominálním obsahu 100 ml. Lahvička je vložena do papírové skládačky zlaté barvy s černě vytištěnými anglickými texty identifikujícími výrobek včetně vytlačeného kódu ITEM No., složením a čarovým (EAN) kódem neodpovídajícím žádné existující firmě. Skládačka je vsunuta do dalšího zasouvacího papírového přebalu s fotografií muže a textem paco rebenne. Vše je obaleno celofánem. Na obale není uvedena osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), nejsou uvedeny také některé další povinné údaje, jako např. šarže a datum minimální trvanlivosti.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy