Stanovení nebezpečného výrobku – OVOCNÁ SŮL DO KOUPELE POMERANČ/LIMETKA/ČERVENÝ GREP, 500g

Vytvořeno: 19. 1. 2015 Poslední aktualizace: 19. 1. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

OVOCNÁ SŮL DO KOUPELE POMERANČ/LIMETKA/ČERVENÝ GREP, 500 g

EAN:  8594057448585 (kód patří firmě GRANEO s.r.o.)

 

Výrobce/ Dovozce/ Země původu: neuvedeno/ Evropská unie

Distributor: LabeLand Company s.r.o. (firma neexistuje)

Prodejci: Thang Hoang Toan, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem – centrum, IČ: 69077151

(prodejna: Obchodní centrum Bohemia, Mírové náměstí 2442/6, 400 01 Ústí nad Labem)

Thi Thuy Nguyen, T.G. Masaryka 810, 473 01 Nový Bor, IČ: 87698102

(prodejna: tržnice, T.G. Masaryka 849, 473 01 Nový Bor)

 

Popis: Jedná se o kosmetické přípravky (soli do koupele) balené v plastovém průhledném kelímku se šroubovacím bílým víčkem. Kelímek je naplněn barevnou solí (Limetka zelenou, Červený grep oranžovou a Pomeranč žlutou). Kelímek je opatřen oranžovou etiketou s vyobrazením košíku s tropickým ovocem a s bílým potiskem. Pod názvem výrobku jsou tři řádky specifikující pomocí zaškrtávacích políček druh výrobku (POMERANČ, LIMETKA, ČERVENÝ GREP). Na etiketě je uveden pro všechny varianty jednotný čarový (EAN) kódy, patřící cizí firmě (GRANEO s.r.o.). Dále jsou zde uvedeny pokyny pro skladování výrobku, nedostatečné informace o složení, firma LabeLand Company s.r.o. jako distributor, piktogram použitého materiálu obalu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a symbol doby trvanlivosti po otevření (piktogram „otevřeného kelímku“).

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit informace o rámcovém složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření. Vzhledem k nepřístupnosti dokumentace výrobků nelze vyloučit skutečnost, že nebyla vůbec vypracována zpráva o jejich bezpečnosti.

 

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy