Stanovení nebezpečného výrobku – Odlivky s potiskem (třešně)

Vytvořeno: 17. 4. 2012 Poslední aktualizace: 17. 4. 2012

   

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek: 
 
Odlivky s potiskem (třešně)
 
Výrobce/Země původu: nezjištěno
Dovozce + Distributor: Rico Art s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4, IČ: 26002809;
Roman Fojtů, Haškova 560, 790 81 Česká Ves, IČ: 46088296
 
Popis:  Jedná se o sadu odlivek s potiskem třešní. Potisk výrazně zasahuje do okraje pro pití. Kontrolované vzorky byly zabaleny v průhledném plastovém sáčku po 6 kusech, opatřeném barevnou stuhou. Na sáčku je přilepena etiketa s uvedením firmy Rico Art. s.r.o. jako dovozce a distributora pro Českou republiku a Slovensko včetně loga firmy, e-mailového a telefonického spojení a webových stránek firmy. Dále se na etiketě nachází symbol výrobku určeného pro styk s potravinami (kelímek s vidličkou), symbol vhodnosti pro mytí v myčce nádobí a text „Děláme kdekoho šťastným“.
 
Odůvodnění:  Z výrobku se uvolňuje kadmium v množství 2,05 − 2,36 mg/předmět a olovo v množství 19,9 − 23,5 mg/předmět. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto skleničky může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Negativně ovlivňuje biochemické procesy v lidském organizmu. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí

  

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy