Stanovení nebezpečného výrobku: odlakovač na nehty NAIL POLISH REMOVER, NET 45ML

Vytvořeno: 31. 10. 2016 Poslední aktualizace: 31. 10. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento kosmetický přípravek:

 

NAIL POLISH REMOVER, NET 45ML

(odlakovač na nehty)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor/ Země původu: neuvedeno

Prodejce: Trung Kien Pham, Cínovec 283, 417 01 Dubí, IČO: 27292487 (prodejna: Smíšené zboží, Polepy 202, 411 47 Polepy)

 

Popis: Jedná se o bezbarvý odlakovač na nehty ve skleněné průhledné nádobce s modrým šroubovacím uzávěrem. Na přední straně nádobky je uveden název výrobku, jmenovitý obsah, texty s čínskými znaky a obrázky ovoce. Výrobek je bez jakéhokoli dalšího značení. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), číslo šarže, seznam přísad, datum minimální trvanlivosti a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy