Stanovení nebezpečného výrobku: Odlakovač CAX MUL, Nail Polish Remover, NO: 8020

Vytvořeno: 16. 11. 2016 Poslední aktualizace: 16. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

CAX MULTM, Nail Polish Remover, NO: 8020

(značení dle dolepené etikety: Odlakovač, ITEM NO: BH 45066

EAN: 8851059450863 – kód neexistuje)

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: Beauty Cosmetic s.r.o. (dle společnosti BEAUTY cosmetic s.r.o.,                                                   IČO: 60737697, došlo k zneužití jejího jména)

Distributor: CHRISTINA COSMETIC, spol. s r.o., Pod Haltýřem 1497/11, 148 00 Praha – Kunratice                    (provozovna: Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice; kontrolovaná osoba zaslala místo nabývacích dokladů fotografii provozovny, kde byly kosmetické přípravky zakoupeny)

Prodejce: Van Quyet Tran, Náměstí 14, 382 26 Horní Planá, IČO: 86995723                                                        (provozovna: Market, Palackého 137, 382 26 Horní Planá)

 

Popis výrobku: Jedná se o kosmetický přípravek – odlakovač – v průhledném plastovém flakónu tvaru jablka různých barev s různobarevnými plastovými šroubovacími uzávěry se štětečkem. Na obalu, do kterého je odlakovač naplněn, se nacházejí nápisy identifikující výrobek, jmenovitý obsah (40 ml), zemi původu, šarži a datum minimální trvanlivosti. Flakóny jsou umístěny v kartonové krabici, na které je uveden mj. anglický název výrobku a kód. Na kartonu je dolepena bílá papírová etiketa s českým názvem výrobku a dalšími texty charakterizující výrobek, kódy výrobku (včetně neexistujícího čárového – EAN – kódu), uvedením dovozce Beaty cosmetic s.r.o. (dle firmy došlo k zneužití jejího jména), země původu, piktogramu výrobku nevhodného pro děti do 3 let, symbolu Zeleného bodu a symbolu nabádajícího k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce) a seznam přísad.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy