Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny Visage, 11 Color Shing Eyeshadow

Vytvořeno: 2. 8. 2016 Poslední aktualizace: 2. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Visage, 11 Color Shing Eyeshadow,

Colour:01, ITEM NO:V6009, EAN: 69490063060092

(oční stíny)

 

Výrobce/ Dovozce do EU/ Země původu: neuvedeno

Distributor/ Prodejce: VICECH s.r.o., Kaštanová 1196, 252 42 Jesenice, IČ: 27606449

(prodejní místo: M & T MÓDA, Novinářská 2022, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – plochou černou oválnou kazetu obsahující 11 očních stínů s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s nápisy identifikujícími výrobek. Na spodní straně krabičky se nachází etiketa s uvedením čárového (EAN) kódu, seznamu přísad (v podobě neodpovídající platné legislativě), různých kódů výrobku a dalších anglických textů. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), šarže, datum minimální trvanlivosti a jmenovitý obsah.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy