Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny USHAS, 20 Color Eyeshadow Palette, 02

Vytvořeno: 3. 8. 2016 Poslední aktualizace: 3. 8. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

USHAS, 20 Color Eyeshadow Palette, 02, ITEM NO.:ES2107, EAN: 6924372621073

(oční stíny)

 

Výrobce/ Dovozce do EU/ Země původu: neuvedeni/Čína

Distributor/ Prodejce: VICECH s.r.o., Kaštanová 1196, 252 42 Jesenice, IČ: 27606449

(prodejní místo: M & T MÓDA, Novinářská 2022, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – oční stíny – v ploché černé plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením značky výrobku (USHAS COSMETICS). Na zadní straně krabičky se nachází černá papírová etiketa s anglickými texty (název výrobku, seznam přísad, varování, pokyny k použití, země původu), kódem výrobku, čárovým (EAN) kódem, symbolem doby trvanlivosti po otevření (symbol otevřeného kelímku) a piktogramem králíčka („cruelty free“) organizace PETA (People for Ethical Treatment of Animals). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, datum minimální trvanlivosti, číslo šarže a povinné české texty.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy