Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny Qianyu EYESHADOW

Vytvořeno: 19. 5. 2016 Poslední aktualizace: 19. 5. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Qianyu EYESHADOW

značení dle dolepené etikety: STÍNY NA OČI, Spotřebujte do 08..2019, Země původu: PRC

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Dlouhá 179/17, 412 01, Litoměřice, IČO: 25476157

(provozovna: AA AKCE textil-obuv, Dlouhá 17/179, 412 01 Litoměřice)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – stíny na oči obsahující 3 odstíny zelené barvy v ploché černé kulaté plastové krabičce s odklápěcím plastovým průhledným víčkem s textem identifikující výrobek. Na dně krabičky je nalepena bílá papírová etiketa, kde je uvedena funkce kosmetického přípravku, seznam přísad (ve formě neodpovídající platné legislativě), datum minimální trvanlivosti a země původu. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy