Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny Miss Anny®

Vytvořeno: 2. 11. 2016 Poslední aktualizace: 2. 11. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Miss Anny®

značení dle dolepené etikety: Colorful Eye Shadow Crystal,

NO.8052, EAN: 6948225080527 (neexistuje)

 

Výrobce/Dovozce/Distributor: neuvedeno

Země původu: Čína

Prodejce: Mai Hung Do, Na Příkopech 3854/1, 430 01 Chomutov, IČO: 27940187 (prodejna: Obchodní centrum Asia, Ruská 81/10, 430 01 Chomutov)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – oční stíny (24 druhů) v bílém čtvercovém plastovém pouzdru s odklápěcím průhledným plastovým víkem s uvedením názvu výrobku. Na zadní straně krabičky je uveden název výrobku, anglické texty, seznam přísad, země původu, data „PRODUCTION DATE:2015“, „EXPIRATION DATE:2019“; údaj NO.8052, symbol otevřené nádobky s údajem 36M, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“). Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy