Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny meis EYESHADOW, REF: BH43264

Vytvořeno: 28. 7. 2016 Poslední aktualizace: 28. 7. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

meis EYESHADOW

značení dle dolepené etikety: STÍNY NA OČÍ, REF: BH43264

 

Výrobce/Dovozce/Distributor/Země původu: neuvedeno

Prodejce: Quang Dao Nguyen, U Městského dvora 148/2, 779 00 Olomouc – Nový Svět,

IČ: 28452267 (prodejna: Obchodní centrum AAA, Okružní 4695, 760 05 Zlín)

 

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – 3 barevné oční stíny v oválné černé plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Na zadní straně krabičky je nalepena papírová etiketa s českým názvem výrobku a jeho funkcí, seznamem přísad a kódem výrobku. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah a šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy