Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny Jully Rose® EYESHADOW

Vytvořeno: 29. 3. 2016 Poslední aktualizace: 29. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Jully Rose® EYESHADOW
EAN (na obalu výrobku): 4827500820140048 (kód neexistuje)
EAN (na krabici): 9658483890062 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce/ Distributor: neuvedeno
Země původu: Čína
Prodejce: Thi Tran Huong, V planinách 241/14, 109 00 Praha – Dolní Měcholupy, IČ: 03807525
(provozovna: tržnice, Jiráskova 519, 513 01 Semily)

 

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – kazeta očních stínů obsahující 6 barev odstínů na oči, v černé ploché plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Na obalu kazety je nalepen neexistující čarový kód (EAN). Jednotlivé kazety jsou uloženy v blistru a v krabici. Na krabici (hromadné balení) je uveden neexistující čarový kód (EAN), seznam přísad, země původu, symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), piktogram výrobku netestovaného na zvířatech („králík v trojúhelníku“) a texty „MFG:05.2014, EXP:05.2019, NO.D006“. Na obalu, do kterého je výrobek naplněn, není uvedeno povinné značení, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), jmenovitý obsah, seznam přísad, datum minimální trvanlivosti, číslo šarže.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy