Stanovení nebezpečného výrobku: oční stíny BAOLISHI Eye Shadow, NV8134-1820

Vytvořeno: 1. 3. 2016 Poslední aktualizace: 1. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

BAOLISHI Eye Shadow
značení dle dolepené etikety: SŤÍNY-ŘHŤENKA, NV8134-1820, D-K,
EAN: 6933836181343 (kód neexistuje)

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína
Dovozce dle značení: D&K s.r.o. market, Libuškˇa 319, praha 4 (firma neexistuje)
Distributor dle nabývacího dokladu: Ideal production s.r.o., Slavojova 579/9, 128 00 Praha 2 – Nusle, IČ: 29126347 (nedohledatelná firma)
Prodejce: Ha Bui Thi Thu, Růžová 831/8, 46601 Jablonec nad Nisou, IČ: 62000438
(provozovna: tržnice, Na Vršku 4202, 466 01 Jablonec Nad Nisou)

Popis: Jedná se o kosmetický přípravek – paletu obsahující 6 barev stínů na oči v černé ploché plastové krabičce s odklápěcím průhledným plastovým víčkem s uvedením názvu výrobku. Na dně krabičky je nalepena papírová etiketa s českým názvem výrobku (s chybami – gramatickými i věcnými: v sadě se nenachází deklarovaná rtěnka), uvedením neexistující firmy jako dovozce, neexistujícím čarovým (EAN) kódem, datem minimální trvanlivosti a zemí původu. Výrobek není vybaven povinným značením, jako je např.: osoba odpovědná za uvedení výrobku na trh (výrobce nebo dovozce), seznam přísad a nominální obsah.

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Podle tohoto nařízení smějí být na trh uváděny pouze takové kosmetické přípravky, pro něž je v Evropské unii stanovena určitá právnická či fyzická osoba jako odpovědná osoba usazená v Evropské unii. Při uvedení kosmetického přípravku na trh k němu uchovává odpovědná osoba informační dokumentaci snadno přístupnou na jediné adrese v Unii pro příslušný orgán členského státu, ve kterém se tato dokumentace nachází. Kosmetický přípravek může být dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelně, čitelně a viditelně uvedeny jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Před uvedením kosmetického přípravku na trh předkládá odpovědná osoba Evropské komisi informace o složení přípravku, které jsou dostupné toxikologickým střediskům s cílem umožnit rychlé a náležité lékařské ošetření v případě zdravotních obtíží.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že v případě nastalých zdravotních potíží v souvislosti s aplikací kosmetického přípravku nemají toxikologická střediska možnost zjistit podrobné informace o složení přípravku a zvolit tak rychlé a náležité lékařské ošetření.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy