Stanovení nebezpečného výrobku: Obracečka z nerezové oceli a nylonu TESCO

Vytvořeno: 7. 1. 2016 Poslední aktualizace: 7. 1. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Obracečka z nerezové oceli a nylonu (TESCO Stainless steel nylon turner)
šarže 130429, EAN: 505114014929

 

Výrobce/Země původu: Jensen Industrial Ltd., 11/F., Wanchai Commercial Ctr.,
194-204 Johnston Road, Wanchai/ Hongkong

Dovozce: Tesco Intern. Clothing Brand, Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava/ SR

Distributoři/ Prodejci: 1/ TESCO Polska, ul. Kapelana 56, 30-347 Krakow/ Polsko
                                      2/ Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00 Praha 10, IČ: 45308314

Popis výrobku: Černá nylonová obracečka s ocelovou rukojetí o celkové délce cca 33,3 cm a hmotnosti cca 95 g připevněná na papírovém kartonu s informacemi v různých jazycích včetně češtiny (název výrobku, země původu, dovozce, návod k použití, pokyny k údržbě), EAN (čarovým) kódem, šarží výrobku, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a piktogramem výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky).

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9). Šetřeno na základě zveřejněné notifikace v evropském systému rychlého varování RASFF.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.
 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy