Stanovení nebezpečného výrobku: Obracečka s otvory, BERGNER®, GIZMO

Vytvořeno: 10. 3. 2016 Poslední aktualizace: 10. 3. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Obracečka s otvory, BERGNER®, GIZMO nerezová ocel/nylon, 34cm, BG-3064,

EAN: 6944217207064
šarže (BATCH NO.): 01/01/2015

 

Výrobce/Distributor/Země původu:  Bergner Home AT GmbH, Lassallestrasse 7a/ Unit 5/Top 1, AT – 1020, Vienna, Rakousko / neuvedeno

 

Popis výrobku: Černá nylonová obracečka se stříbrnou kovovou rukojetí, v jejíž horní části je poutko k zavěšení. Na přední straně rukojeti je vyražen nápis Bergner® INOX, na zadní straně rukojeti je mj. nápis 210°C. Obracečka je připevněna ke kartonu. Na čelní straně kartonu se nachází značka výrobku a jeho název v němčině a dalších dvou románských jazycích, na zadní straně kartonu je uveden název výrobku v češtině a dalších jazycích, výrobce, kód výrobku, šarže a čarový (EAN) kód, symbol Zeleného bodu, recyklační symbol, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Odůvodnění:  Laboratorními rozbory byla ve výluhu zjištěna přítomnost primárních aromatických aminů v množství 0,178 a 0,143 mg/kg simulantu. Výrobek pro tento obsah primárních aromatických aminů nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 10 nařízení Komise (EU) č. 10/2011, o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami, ve spojení s odstavcem 2 přílohy II. Bylo zjištěno, že se mj. jedná o látku s možnými karcinogenními účinky na lidský organismus, zejm. na játra a štítnou žlázu: 4,4´-diaminodifenylmethan (CAS No. 101-77-9).

 

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při styku tohoto výrobku s potravinami nebo připravovanými pokrmy může docházet k jejich kontaminaci karcinogenními látkami a následně k jejich konzumaci.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy