Stanovení nebezpečného výrobku – Nylonová lžíce s otvory TESCO value Slotted Spoon Nylon, šarže 060703

Vytvořeno: 12. 3. 2008 Poslední aktualizace: 12. 3. 2008

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento
výrobek:

Nylonová lžíce s otvory TESCO value Slotted
Spoon Nylon, šarže 060703

Země původu: Čína

Dovozce: Tesco Stores ČR a.s., Vršovická 1527/68b, 100 00, Praha 10

Celý text je ke stažení v příloze.

Přikládáme také fotografie předmětného výrobku:

Stanovení nebezpečného výrobku - Nylonová lžíce s otvory TESCO value Slotted Spoon Nylon, šarže 060703

Přílohy