Stanovení nebezpečného výrobku: náplň do elektronické cigarety RedBull

Vytvořeno: 10. 2. 2020 Poslední aktualizace: 10. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

náplň do elektronické cigarety RedBull

Údaje dle značení na dolepené etiketě: ITEM NO:HK2269

EAN: 8802269102004 (neexistuje)

 

Země původu/ výrobce: neuveden

Dovozce dle značení: Leduco s.r.o, Libusska 319 142 00 Praha 4, CZECH REPUBLIC

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361 (prodejna: TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána)

 

Popis: Výrobek v průhledné plastové lahvičce s bílým šroubovacím uzávěrem byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepen barevný obal, na kterém je uveden název, vyobrazení červeného skákajícího býka, 100ML, INGREDIENTS (složení), AWESOME a upozornění v anglickém jazyce. Na etiketě se nachází následující piktogramy: výstražný symbol dráždivé látky, symbol nevhodnosti výrobku pro osoby mladší 18 let a 24 let, černobílý symbol Zeleného bodu, symbol zákazu používání těhotnými ženami. Na dolepené etiketě je uveden kód ITEM NO: HK2269, text 100 ML kouřového oleje, údaje o dovozci, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, černobílý symbol Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“) a recyklační symbol s údaji: 21, PE, PP. Dle vyjádření společnosti Leduco s.r.o není dovozcem uvedeného výrobku.

Riziko pro spotřebitele spočívá v náhodném požití obsahu náplně elektronické cigarety malými dětmi.  Podle Zprávy Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o možných rizicích pro lidské zdraví spojených s používáním opětovně plnitelných elektronických cigaret k většině případům otravy nikotinem oznámených toxikologickým informačním centrům došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb. mají za cíl neumožnit nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně vysokých dávkách také akutně toxický (smrtelný) při všech způsobech expozice.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy