Stanovení nebezpečného výrobku – NAIL POLISH CR, SUPER & ULTRA BRILLIANT NAIL POLISH, Color 89, NO: 2906

Vytvořeno: 4. 3. 2012 Poslední aktualizace: 4. 3. 2012

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitelskou veřejnost o nebezpečném výrobku:

 

Lak na nehty NAIL POLISH CR, SUPER & ULTRA BRILLIANT NAIL POLISH

Color 89, NO: 2906

 

Výrobce dle značení/Země původu: DONGYANG EAST COSMETICS CO. LTD. / neuvedeni

Dovozce/ distributor: neuvedeni

Prodejce: Trung Hoang Van, Riegrova 2315/49, 669 02 Znojmo, IČ: 69078360

 

Popis: Skleněná průhledná lahvička o objemu 18 ml se stříbrným plastovým uzávěrem, naplněná lakem výrazné oranžové barvy (viz foto). Složení je uvedeno na zadní straně. Dále je na zadní straně uveden kód výrobku, čarový kód a výrobce bez uvedení země původu.

 

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u výše uvedeného vzorku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky § 26 odst. 1 písm. a) a b) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 4 ve spojení s bodem 677 příl. 2 vyhlášky č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu obsahu v kosmetice zakázané látky Bis(2-ethylhexylftalátu). Kvantitativně byl Bis(2-ethylhexylftalát) stanoven v množství 0,23 % hmotnostních.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při použití výrobku může docházet ke kontaktu s kůží, přičemž látka, která nesmí být součástí složení kosmetických prostředků, může přestupovat do organizmu, kde představuje riziko pro reprodukci či může nepříznivě ovlivňovat zdraví zejména u citlivých skupin obyvatel.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy