Stanovení nebezpečného výrobku: náhradní náplň elektronické cigarety MARLBORO

Vytvořeno: 6. 4. 2020 Poslední aktualizace: 6. 4. 2020

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

náplň do elektronické cigarety MARLBORO

EAN kód: neuveden

Země původu/výrobce/dovozce: neuveden

Distributor: nezjištěn (prodejce nepředložil nabývací doklady)

Prodejce: Duy Hung Nguyen, 431 82 Hora Svatého Šebestiána 79, IČO: 27278361  (prodejna: TOMMY shop, tržnice Hora Svatého Šebestiána, 431 82 Hora Svatého Šebestiána)

 

Popis: Výrobek v průhledné plastové lahvičce s bílým šroubovacím uzávěrem byl ve výše uvedené prodejně uváděn na trh jako náhradní náplň elektronické cigarety. Na lahvičce je nalepen originální barevný obal, na kterém je uveden název výrobku s obrázkem barevných listů, varování v anglickém jazyce, název AWESOME, údaje: 70VG/30PG/60ML, „3mg, 6mg, 12mg“, kdy je vyznačen skutečný obsah nikotinu 6 mg, EXP: 10/10/2022, INGREDIENTS (složení) a piktogramy: výstražný symbol dráždivé látky, symbol nevhodnosti výrobku pro osoby mladší 18 let, černobílý symbol Zeleného bodu, symbol zákazu používání těhotnými ženami, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnému prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Riziko pro spotřebitele spočívá v náhodném požití obsahu náplně elektronické cigarety malými dětmi.  Podle Zprávy Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě o možných rizicích pro lidské zdraví spojených s používáním opětovně plnitelných elektronických cigaret k většině případům otravy nikotinem oznámených toxikologickým informačním centrům došlo v souvislosti s tekutými náplněmi do elektronických cigaret. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 37/2017 Sb. mají za cíl neumožnit nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně vysokých dávkách také akutně toxický (smrtelný) při všech způsobech expozice.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy