Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací rukávky ARM CIRCLE

Vytvořeno: 16. 11. 2021 Poslední aktualizace: 18. 11. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
nafukovací rukávky ARM CIRCLE

údaje dle značení na dolepené etiketě: kruh, ITEM NO:PBN161E-H15-9, CT:960

EAN/ EAN dle značení: 6915101400014/ 6912372016173 (kódy neexistují)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: TMT cosmetics s.r.o.

Distributor dle nabývacího dokladu: NEC Trading s.r.o., Martinická 987/3, 197 00 Praha 19, IČO: 24763012

Prodejce: DT Martin s.r.o., Masarykovo náměstí 45, 756 61 Rožnov nad Radhoštěm, IČO: 05737516

 Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek nafukovacích rukávků a nafukovacího ventilku obsahuje DEHP v množství 11,0 ± 4,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevně nafukovací rukávky s obrázky (např. delfín, barevné ryby, korály, puntíky). Rukávky jsou balené v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s vyobrazením nebe s mraky, vodní hladiny a nafouknutých rukávků v různobarevném orámování, s texty identifikující výrobek (ARM CIRCLE) a upozorňujícím textem v anglickém jazyce s chybami (varováním k výrobku, že není záchranné zařízení a že ho lze používat pouze v mělké vodě a pod dohledem dospělého), údajem o zemi původu, symbolem o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbolem Zeleného bodu a neexistujícím EAN kódem. Na dolepené bílé etiketě je uveden chybný český název výrobku (kruh), kódy ITEM NO:PBN161E-H15-9, CT:960, údaj o dovozci, zemi původu a neexistující EAN kód.  

Přílohy