Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací kruh, TN97441

Vytvořeno: 6. 2. 2020 Poslední aktualizace: 6. 2. 2020

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

Nafukovací kruh

údaje dle značení na dolepené etiketě: KRUP, ITEM NO: TN97441

EAN: 8418868974418 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/Čína

Dovozce dle značení: TN-DARKY.CZ (neexistující firma)

Distributor: neuveden

Prodejce: Hien Nguyen Thi, Sokolovská 729/91, 360 05 Karlovy Vary – Rybáře, IČO: 26378574 (prodejna: Obchodní centrum COOP, Truhlářská 737/2, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek nafukovacího kruhu obsahuje DEHP v množství 14,8 ± 3,0 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Nafukovací barevný kruh (např. zelené barvy) o průměru 55 cm. Vrchní strana nafukovacího kruhu má po celém jeho obvodu umístněné barevné obrázky (např. ovoce s jeho názvy  v anglickém jazyce). Okolo ventilku je vylisován text „MADE IN CHINA“, dále jsou zde uvedené upozorňující anglické texty a symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let. Nafukovací kruh je balený v plastovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou, na které je uvedený název výrobku (KRUP), kód výrobku ITEM NO: TN97441, neexistující EAN kód, údaje o neexistujícím dovozci (ČR) a zemi původu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a varovné texty v anglickém a českém jazyce.

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy