Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací kruh Swimming Ring, 70, Dudu Fish

Vytvořeno: 13. 11. 2022 Poslední aktualizace: 18. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

nafukovací kruh Swimming Ring, 70, Dudu Fish
údaje dle značení na dolepené etiketě: Nafukovací kruh 70cm, ITEM NO: B6016-548028
EAN kód: 8599330060164 (neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu dle značení: FANGWEIMEI TOYS FACTORY Yiwu City, Zhejiang Province, China/ Čína
Dovozce dle značení: SEAN COMPANY s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4
Prodejce: Thi Loan Cao, V Konírnách 518, 289 24 Milovice-Mladá, IČO: 27385205
(prodejna: CENTRUM LEVNÉHO NÁKUPU, Dobrovského 3146, 544 01 Dvůr Králové nad Labem)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena ve výrobku, plavecké pomůcce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že výrobek obsahuje DEHP v množství 8,12 ± 1,62 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevný nafukovací kruh s kreslenými motivy, např. obrázky zvířátek, hudebních nástrojů, květin, motýlů, delfínů, palem a jiné. Nafukovací kruh je balený v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s obrázkem nafouknutých různobarevných kruhů, palmy na pláži, s mořem a barevnou rybou, s texty identifikující výrobek (Swimming Ring, 70, Dudu Fish), údajem o zemi původu, označením shody CE symbolem Zeleného bodu, symbolem o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (FOR AGES 3+, 3+) a dalšími cizojazyčnými upozorňujícími texty (varováním, že výrobek není záchranné zařízení a že ho lze používat pouze pod dohledem dospělé osoby), dle značení na papírovém kartonu se jedná o velikost „70“. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název výrobku (Nafukovací kruh 70cm), kód ITEM NO: B6016-548028, údaj o dovozci, výrobci a zemi původu, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).