Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací kruh SWIM RING, QUACKER FLOAT

Vytvořeno: 7. 11. 2022 Poslední aktualizace: 7. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

nafukovací kruh SWIM RING, QUACKER FLOAT
údaje dle značení na dolepené etiketě: Dětské nafukovací sedátko žlutá kachnička
EAN kód: neuveden

Výrobce/ země původu dle značení: neuveden/ Čína
Dovozce/ distributor: neuvedeni
Prodejce: Van Diep Nquyen, U Dolní brány 72, 550 01 Broumov, IČO: 28015878
(prodejna: Obchodní centrum 9999, Mírové náměstí 110, 550 01 Broumov)

Riziko látky di(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP), která byla laboratorně potvrzena v hračce, spočívá v pozitivní testikulární toxicitě (tj. negativní působení na varlata a následné ovlivnění samčích reprodukčních schopností), tato skutečnost byla prokázána na laboratorních krysách. Rovněž je DEHP podezřelý z antiandrogenních účinků (tj. účinků blokujících působení androgenů – mužských pohlavních hormonů) na mužský organismus. Existují náznaky, že expozice ftalátům by mohla vést k imunologickým poruchám (alergii, astmatu a ekzému). DEHP narušuje endokrinní systém, jedná se rovněž o endokrinní disruptor pro životní prostředí. K orální expozici DEHP dochází při požití potravy a prachu a při vkládání předmětů do úst. K expozici dochází také při vdechování vzduchu a prachu a při dermálním kontaktu s předměty a prachem. Za hlavní zdroje expozice jsou považovány potraviny, vnitřní prostředí a přímý kontakt s předměty. Při laboratorním rozboru bylo zjištěno, že výrobek obsahuje DEHP v množství 8,83 ± 1,77 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Nafukovací barevný kruh s hlavou kachny. Kruh má na vnější straně obrázek „kachničky na vodě“ a různobarevný nápis identifikující výrobek (QUACKER FLOAT). Nafukovací kruh je balený v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s fotografií nafouknutého kruhu s hlavou kachny, s textem identifikující výrobek (SWIM RING), s varováním k výrobku, že není záchranné zařízení a že ho lze používat pouze v mělké vodě pod dohledem dospělého v anglickém jazyce, symbolem nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a symbolem Zeleného bodu. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název výrobku (Dětské nafukovací sedátko žlutá kachnička), české texty týkající se pokynů k použití výrobku, údaj o zemi původu, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).