Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací kruh SWIM RING

Vytvořeno: 9. 2. 2022 Poslední aktualizace: 9. 2. 2022

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
nafukovací kruh SWIM RING

údaje dle značení na dolepené etiketě: Záchranný kroužek, ITEM:L455

EAN: 8595500004556 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ země původu: neuveden/ Čína
Distributor dle značení: Lucky Stars s.r.o., Vilová I. 234, 252 42 Vestec, IČO: 5847567 (dle živnostenského rejstříku: LUKY STARS s.r.o., Vilová I 234, 252 50, Vestec, IČO: 05847567)
Prodejce: DHA 9999 s.r.o., Žižkova 519, 543 01 Vrchlabí, IČO: 05777674
(prodejna: POTRAVINY MINIMARKET, Špindlerův Mlýn 124, 543 51 Špindlerův Mlýn)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek nafukovacího kruhu obsahuje DEHP v množství 14,62 ± 2,92 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevný nafukovací kruh s motivem melounu. Nafukovací kruh je balený v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s obrázkem nafouknutého kruhu, pláže s mořskými hvězdicemi, moře s plachetnicí a mraku ve tvaru srdce, s textem identifikující výrobek (SWIM RING), symbolem Zeleného bodu, symbolem o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a dalšími upozorňujícími texty (varováním v anglickém jazyce, že výrobek není záchranné zařízení a že ho lze používat pouze v mělké vodě pod dohledem dospělé osoby), dle značení na papírovém kartonu se jedná o velikost „60“. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název výrobku (Záchranný kroužek), kód ITEM:L455, údaj o distributorovi, výrobci a zemi původu, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Přílohy