Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací kruh SWIM RING

Vytvořeno: 11. 9. 2021 Poslední aktualizace: 12. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 
nafukovací kruh SWIM RING

údaje dle značení na dolepené etiketě: Kruh nafukovací neonový 55 cm, ITEM NO: HCH-467, 2-360-23.1

EAN: 8410166404673 (kód neexistuje)

Výrobce dle značení/ země původu: Jain Xiong Da Trading Center, Building 10, Nan Ge Yang, Chenghai, Shantou, Guangdong/ Čína
Dovozce dle značení: Asia zboží s.r.o. (dle sdělení prodejce se jedná o firmu Asia zboží s.r.o., Libušská 319, 142 00 Praha 4)
Prodejce: Quang Thang Pham, Tomáše Svobody 386, 507 32 Kopidlno, IČO: 25475746
(prodejna: Minimarket u Sonyho, Tomáše Svobody 386, 507 32 Kopidlno)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Směsný vzorek nafukovacího kruhu a nafukovacího ventilku obsahuje DEHP v množství 15,17 ± 3,03 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Různobarevný nafukovací kruh ve tvaru „nakousnutého donutu“. Nafukovací kruh je balený v průhledném plastovém sáčku s vloženým barevným papírovým kartonem s obrázkem nafouknutých kruhů, palmy, písečné pláže, moře a mořskými hvězdicemi, s texty identifikující výrobek (SWIM RING, NUMEROUS STAR), symboly o nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let (FOR AGES 3+) a dalšími upozorňujícími texty (varováním k výrobku, že není záchranné zařízení a že ho lze používat pod dohledem dospělého, v anglickém jazyce s chybami), údajem o zemi původu a symbolem Zeleného bodu. Na dolepené bílé etiketě je uveden český název výrobku (Kruh nafukovací neonový 55 cm), ITEM NO: HCH-467, kód: 2-360-23.1, české texty s chybami týkající se použití nafukovacího kruhu, údaj o dovozci, výrobci a zemi původu, neexistující EAN kód, symbol nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, symbol Zeleného bodu, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Přílohy