Stanovení nebezpečného výrobku: nafukovací kachna, JS

Vytvořeno: 20. 7. 2017 Poslední aktualizace: 20. 7. 2017

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

nafukovací kachna JS, H, 7

údaje dle dolepené etikety: Kachna nafukovací, ITEM NO: 35 2d4×600,

EAN: 8590000000350 (kód neexistuje)

 

Výrobce: neuveden

Dovozce dle značení/ Země původu: GEPE s.r.o., Berlínská 1491/9, 102 00 Praha – Hostivař,                                 IČO: 24829773 (firma ukončila činnost v režimu živnostenského zákona ke dni 1. 12. 2015)

Distributor dle nabývacího dokladu: KYANJI s.r.o., U Kanálky 1359/4, 120 00 Praha – Vinohrady, IČO: 02870517

Distributor dle razítka na nabývacím dokladu: ProGel, spol. s r.o., Královická 2251, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, IČO: 49713132

Prodejce: VINATEX s.r.o., Kanovnická 377/7, 370 01 České Budějovice 1, IČO: 05709164                            (provozovna: AAA TEXTIL – OBUV, U Francouzů 1181, 379 01 Třeboň II)

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Tělo hračky obsahuje DEHP v množství 12,8 % hm., nafukovací ventilek 12,4 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Nafukovací hračka (kachna) velikosti cca 43 × 25 cm z měkčeného plastu žluté a oranžové barvy s barevným potiskem. Na nafukovacím ventilku je vylisován text „JS“. Na hračce se nenachází žádné jiné značení. Výrobek je prodáván balený v plastovém sáčku s dolepenou bílou papírovou etiketou s názvem výrobku a kódem výrobku, neexistujícím čárovým (EAN) kódem, dovozcem, funkcí výrobku, upozorněními (mj. na nebezpečí udušením zalknutím nebo vdechnutím drobných součástí a s tím související nevhodnost pro děti do 3 let – vyjádřeno také piktogramem), označením shody CE, symbolem nabádajícím k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklačním symbolem a piktogramem Zeleného bodu. 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy