Stanovení nebezpečného výrobku: My BABY sada 3 panenek, 00410301

Vytvořeno: 10. 1. 2018 Poslední aktualizace: 10. 1. 2018

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o riziku látky     di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) obsažené ve výrobku: 

 

 My BABY sada 3 panenek

název dle značení na dolepené etiketě: Panenka, 00410301

EAN: 8592190413019 (kód neexistuje)

 

Výrobce dle značení/ země původu: Wellmax Trading Ltd., 2/F., Manley Tower, 828 Cheung Sha Wan Road, Chcung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong /Čína

Dovozce dle značení /distributor: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 60200 Brno, IČ: 28268164, DIČ: CZ28268164

Prodejce: TA&VA s.r.o., Ještědská 170/81, 460 08 Liberec VIII, IČ: 27340708 (prodejna TOP Market, Partyzánská 2992, 470 01 Česká Lípa)  

 

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Hlava panenky obsahuje DEHP v množství 15,2 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

 

Popis výrobku: Sada 3 panenek uzavřených v mikrotenovém sáčku. Panenky jsou vysoké cca 10 cm, s barevnými textilními šaty a dlouhými, barevnými vlasy. Na papírovém obale je uveden anglický text identifikující výrobek (My BABY), upozornění ohledně nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let z důvodu nebezpečí udušení kvůli obsahu malých částic (vyjádřeno také piktogramem), symbol Zeleného bodu, označení shody CE a země původu a tvrzení, že výrobek byl vyroben dle mezinárodních norem. Na bílé nalepené etiketě je uveden název v českém a slovenském jazyce (Panenka/ Bábika), číselný kód 00410301, dovozce, výrobce a upozorňující české texty (Není vhodné pro děti do tří let, hrozí spolknutí malých částí. Před předáním hračky dítěti odstraňte veškeré součásti obalu. Obal by měl zůstat zachován, obsahuje důležité informace. Barvy se mohou lišit od vyobrazeného.). Dále jsou zde uvedeny upozorňující texty ve slovenském jazyce, neexistující EAN kód, označení shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

 

Přílohy