Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Stanovení nebezpečného výrobku: MY BABY, Panenka v kočárku

Vytvořeno: 19. 4. 2016 Poslední aktualizace: 19. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 25 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, postupem podle článku 123 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, s ohledem na riziko pro lidské zdraví informuje veřejnost o rizicích látek di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) obsažených ve výrobku: 

MY BABY, 00410067 Panenka v kočárku
EAN: 8592190041670

Výrobce/ Země původu: Wellmax Trading Ltd., 2/F, Manley Tower, 828 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong, Čína
Dovozce/ Distributor: TEDDIES s.r.o., Česká 151/16, 602 00 Brno, IČ: 28268164  
Prodejce: TA & VA s.r.o., Haškova 953/40, 460 06 Liberec VI – Rochlice IČ: 27340708 (provozovna: prodejna TOP MARKET, Partyzánská 2992, 470 01 Česká Lípa)

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) a diisononylftalátu (DINP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Podle některých studií DINP funguje jako endokrinní disruptor, tj. látka měnící funkci endokrinního systému (soustavy žláz s vnitřní sekrecí, produkující hormony). Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 5,01 % hm a DINP v množství 2,84 % hm. To nesplňuje limit 0,1 % hm., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Popis výrobku: Plastová panenka cca 10 cm vysoká se žlutými vlasy v barevných šatičkách je usazena v růžovobílém plastovém sportovním kočárku. Panenka v kočárku je zabalena v plastovém průhledném sáčku, který je uzavřen kartonovým potištěným štítkem. Na štítku se nachází anglické texty identifikující výrobek, země původu, upozornění na obsažené malé části a z toho vyplývající nevhodnost výrobku pro děti do 3 let (vyjádřeno také přeškrtnutým symbolem 0-3), značka shody CE, symbol Zeleného bodu, texty v dalších cizích jazycích a dolepená papírová etiketa. Na dolepené etiketě jsou uvedeny následující texty v českém a slovenském jazyce: název výrobku „00410067 Panenka v kočárku“, adresa výrobce a dovozce, země původu, upozornění, že výrobek není vhodný do 3 let; upozornění na odstranění obalu z dosahu dětí, čarový EAN kód, symbol recyklace, značka shody CE a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“).

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy