Stanovení nebezpečného výrobku: MORISTE® GLASSWARE 6 pieces

Vytvořeno: 13. 6. 2016 Poslední aktualizace: 13. 6. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

 MORISTE® GLASSWARE 6 pieces

dle dolepené etikety: Sklenice na pití 6 ks, 13,5*7,5 CM, Item No: 2021128

EAN (na dolepené etiketě): 8713120211288 (kód neexistuje)

EAN (na krabici): 6957233101490 (kód neexistuje)

 

Výrobce/ Dovozce: neuvedeno

Země původu: Čína

Distributor (dle dolepené etikety): V-REMIX spol. s r.o., Pražská 383, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 28935799

Prodejce: Hanh Nguyen Thi, Mariánské náměstí 1247, 686 01 Uherské Hradště, IČ: 04616201 (provozovna: Smíšené zboží, Mariánské náměstí 77, 686 01 Uherské Hradiště)

 Popis: Jedná se o 6dílnou sadu sklenic o objemu cca 300 ml s vnějším barevným dekorem ve tvaru obdélníků (žluté, oranžové, zelené, červené), který zasahuje do okraje pro pití. Sklenice jsou umístěny v kartónové skládačce, na níž je uveden anglický název výrobku, neexistující EAN kód a čínské texty. Na dolepené etiketě je uveden vícejazyčný název výrobku, kód ITEM NO: 2021128, neexistující čarový (EAN) kód, adresa distributora, země původu, piktogram Zeleného bodu, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“), recyklační symbol a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol „pohárku a vidličky“).

Odůvodnění:  Z okraje pro pití se uvolňuje kadmium v množství nejméně 0,31 mg na sklenici a olovo v množství nejméně 3,0 mg na sklenici. Výrobek pro obsah těchto prvků nesplňuje požadavky závazných předpisů, a to článku 3 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, podle kterého musí být tyto materiály a předměty vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek použití neuvolňovaly své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Dále nebyly splněny požadavky § 19 odst. 1 ve spojení s oddílem 1 přílohy č. 9 bod 1.4 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů.

Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití z takovéto sklenice může docházet ke kontaminaci rtů a nápoje toxickými kovy − olovem a kadmiem a následně k jejich průniku do organismu člověka. Toxicita kadmia je vysoká a kadmium se dokáže hromadit v lidském organizmu, hlavně v ledvinách a játrech. Detoxikace je pomalá a hrozí nebezpečí chronických otrav. U dospělých osob se trávicím ústrojím vstřebává až 10 % přijatého množství olova. U těhotných žen a malých dětí vstřebávání stoupá až na 40 %. Olovo prochází placentou, a proto je při expozici matky exponován i plod. Expozice olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva. Při nižších koncentracích dochází k neurologickým poruchám a poškození rozpoznávacích funkcí.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy