Stanovení nebezpečného výrobku: Mitia SOFT CARE sprchový krém Light Cool, Cotton milk & panthenol

Vytvořeno: 22. 4. 2016 Poslední aktualizace: 22. 4. 2016

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

Mitia, SOFT CARE, for every day, SHOWER CREAM, LIGHT COOL, for everyday care, Cotton milk & panthenol, 400 ml

Mitia sprchový krém Light Cool

šarže 08/2016-17890A, EAN: 8595025809452

 

Výrobce/ Země původu: TOMIL s.r.o., Gen. Svatoně 149, 566 01 Vysoké Mýto,Č: 25281470

Distributor: neuveden

Prodejce: Trong Tue Dinh, Ciolkovského 855/2, 161 00 Praha – Ruzyně, IČ: 26091046 (provozovna: BELLA MARKET, Zdětín 26)

Popis: Kosmetický přípravek je naplněn do bílého plastového obalu o jmenovitém obsahu 400 ml s uzávěrem v kombinaci bílé a modré barvy. Na etiketě na přední straně výrobku se nacházejí anglické texty identifikující výrobek, na zadní straně se nachází název výrobku a popis jeho funkce v různých jazycích včetně češtiny, šarže, datum minimální trvanlivosti, čarový (EAN) kód, jmenovitý obsah, výrobce a jeho adresa, symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“) a seznam přísad (je uveden mj. isobutylparaben).

Odůvodnění: Bylo zjištěno, že u uvedeného výrobku nejsou prokazatelně dodrženy požadavky odstavce b) článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, protože ve svém složení uvádí látku, která je v kosmetických přípravcích zakázána v příloze II tohoto nařízení (ref. č. 1375), a to isobutylparaben.

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety Opinion on Parabens Updated request for a scientific opinion on propyl- and butylparaben (3. 5. 2013)) konstatoval, že pro hodnocení bezpečnosti vybraných parabenů, mj. také isobutylparabenu, výrobní odvětví poskytlo omezené informace nebo neposkytlo informace žádné. Pro tyto sloučeniny tudíž nelze riziko pro člověka vyhodnotit. Zmíněné látky jsou tedy uvedeny v příloze II výše citovaného nařízení, aby bylo zřejmé, že jsou v kosmetických přípravcích zakázané. Výrobek s obsahem těchto látek nelze považovat za bezpečný.

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy