Stanovení nebezpečného výrobku: Miska BOWL COLORMIX Smart Cook

Vytvořeno: 3. 11. 2015 Poslední aktualizace: 3. 11. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek pro styk s potravinami:

 

Miska BOWL COLORMIX Smart Cook, ITEM NO: 2047195, EAN: 8595249171953

(veškeré značení dle dolepené etikety)

 

 

Výrobce / Země původu: neuvedeno

Dovozce/Distributor: Home pro International s.r.o., V lužích 7356, Praha 4 – Libuš, IČ: 26851415

Prodejce: Van Dieu Du, Masarykova 922, 396 01 Humpolec, IČ: 27564088

 

Popis: Kulatá bílá miska s potiskem tulipánů na vnější straně o průměru cca 13,5 cm a hmotnosti cca 50 g. Na dolepené etiketě se nachází identifikační údaje výrobku, piktogram Zeleného bodu, piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (pohárek a vidlička) a symbol nabádající k šetrnému vztahu k životnímu prostředí (piktogram „basketbalisty“). Výrobek je prodáván nebalený.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí. Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 150 a 180 mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98) a přílohou II. Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak mnohokrát překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy