Stanovení nebezpečného výrobku – Miska 14.5 × 7 cm s dekorem bambus „EH EXCELLENT HOUSEWARE“

Vytvořeno: 12. 8. 2015 Poslední aktualizace: 12. 8. 2015

Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 80 odst. 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečný tento výrobek:

 

EH EXCELLENT HOUSEWARE

(miska 14,5 × 7 cm, dekor bambus)

značení dle dolepené etikety: 138491; 177; EAN: 8718158958846

 

Výrobce/ Země původu: neuveden/ Čína

Dovozce dle značení: AM/63, P.O. BOX 37211, 1030 AE AMSTERDAM/ Nizozemsko

Dovozce podle EAN kódu: Koopman International B.V., Distelweg 88, 1031 HH AMSTERDAM/ Nizozemsko

Distributor: Koopman International Prague s.r.o., Pod Lysinami 518/28, 147 00 Praha 4, IČ: 26751020

Prodejce: BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy, IČ: 00685976

 

Popis: Vně i uvnitř béžová miska s vnějším dekorem křížících se tenkých barevných pruhů. Na dně je z vnější strany vyražen text identifikující výrobek, pokyn k používání max. 2 h při 70°C a piktogram výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky). Z vnější strany dna je nalepena bílá papírová etiketa s uvedením země původu, dovozce, různých kódů (včetně EAN), pokynu k uchování adresy dovozce v různých jazycích včetně češtiny, piktogramu Zeleného bodu, piktogramu k nepoužívání výrobku v myčce a piktogramu výrobku určeného pro styk s potravinami (symbol pohárku a vidličky). Výrobek je prodáván nebalený.

 

Odůvodnění: Výrobek nesplňuje požadavek závazných právních předpisů, a to článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, podle kterého výrobek musí být vyroben tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek neuvolňoval své složky do potravin v množstvích, která by mohla ohrozit zdraví lidí.

Laboratorními testy byla prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje melamin v množství 3,2 (4,2) mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 19975, 25420 a 93720, č. látky 239). Limit (2,5 mg melaminu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Dle stanoviska Evropského úřadu pro bezpečnost potravin – EFSA – ze dne 16. 4. 2010 (Scientific Opinion on Melamine in Food and Feed) může melamin způsobit poškození ledvin.

Laboratorními testy byla dále prokázána skutečnost, že výrobek za předvídatelných podmínek použití uvolňuje formaldehyd v množství 17,8 (18,1) mg/kg simulantu. To je v rozporu s články 10 a 11 Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami ve spojení s přílohou I tohoto nařízení (referenční č. 17260, č. látky 98). Limit (15 mg formaldehydu/kg simulantu) uvedený v tomto nařízení byl tak překročen. Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce.

 

 

Úplný text stanovení nebezpečného výrobku v textových formátech word a pdf a předmětné fotografie v příloze.

Přílohy